Archives for 2018

Cannabis olie til personligt brug er emne for et politisk slagsmål

I de seneste år har der været en stor debat på området omkring Cannabisolie, især omkring den ikke-euforiserende CBD-olie, som mange af landets sygdomsramte importerer illegalt fra udlandet og fra ulovlige private fremstillere i landet. Nogle politikere kræver mere information og evidens på området, før de for alvor vil legalisere cannabis olie til privat brug, hvorimod andre politikere mener, at man ikke bør drive de danske forbrugere til kriminalitet fordi de ønsker at bruge det muligvis smertelindrende middel for at holde trit med sygdomme som epilepsi, sklerose og kræft.

Det er især sundhedsordførerne, der stiller sig i hver deres yderfløj og har heftige debatter om dette emne, i marts måned 2017 vendte mange håbefulde forbrugere sig mod sundhedsordføreren Liselott Brix fra Dansk Folkeparti, da hun meddelte at CBD-olie burde legaliseres og ligestilles med vitaminpiller og kosttilskud, da man ikke kan spore euforiserende virkninger af denne form for cannabis olie i de undersøgelser og studier, der er foretaget på verdensdækkende basis. Dog er der tale om et biprodukt fra en plante, der i mange år har været ulovlig i Danmark, hvorfor langt de fleste politikere modsætter sig legaliseringen af CBD-olien.

Cannabis olie har ingen dokumenteret effekt – alligevel virker den for nogle

I Danmark er politikerne nu gået med til at visse sygdomsramte grupper af samfundet kan modtage cannabisolie på recept hos enkelte læger i landet, forudsat at denne olie produceres under kontrollerede forhold på et af landets største apoteker. I udlandet bliver der udført forsøg, hvor f.eks. epilepsiramte børn får lov at bruge CBD-olien i forbindelse med anfald, hvilket for dem har en virkning, de kan mærke på egen krop. Ligeledes ser man ofte anmeldelser af cannabisolie på de mange online fora, hvor både sklerose- og kræftpatienter roser dette middel til skyerne i forbindelse med smertelindring, kvalmestillende virkninger samt appetitvækkende egenskaber, dog kan intet af dette baseres på evidens fra videnskabelige undersøgelser, hvilket sår tvivl og modstand hos mange af landets læger og politikere, der vil se konkrete beviser for både virkninger og bivirkninger før midlet kan legaliseres til privat brug.

Kendte danskere sætter pres på politikerne

I forbindelse med den store omtale omkring legalisering af cannabisolie har flere kendte danskere stået frem og fortalt åbent i både tv og på de sociale medier omkring deres forbrug af CBD-olie i forbindelse med længerevarende sygdomsforløb eller problemer med stress og søvnløshed. Dette boom af indrømmelser og tilståelser om kriminalitet begået i mørket af rampelyset har sat et pres på politikerne, der udmærket ved, at de danske forbrugere til dels ser op til mange af disse kendte, men også tænker i forhold til janteloven, ’hvis de kan, så kan jeg også’. Dog har mange mødt modstand har landets højere magter i kampen for at få legaliseret cannabisolie herhjemme, hvilket driver mange danskere ud i en kriminel løbebane, hvor de må modsætte sig lovens rammer for at få smertelindret deres sygdomme. Det er dog også kommet frem at mere end en politiker har benyttet cannabisolien.

Problemstilling omkring cannabis forhindrer legalisering af CBD-olie til privat forbrug

Én af de ting, der vægter tungest på vægtskålen i den politiske debat omkring cannabisolie er at, hvis denne bliver lovlig til privat brug, at man så kun er et enkelt skridt fra at skulle legalisere hash i Danmark, hvilket politikerne ikke er interesseret i. Hvis man selv skal kunne medicinere sig med CBD-olie udenom både læger, recepter og andet sundhedsvæsen, frygter politikerne, at mange danskere så opildnes til selv at dyrke planterne, og derved producere skadelige cannabisolier, eller THC-olier, der er euforiserende og derfor grund til retsforfølgning.